Jak napisać scenariusz filmu wizerunkowego?

Filmy wizerunkowe to ważny element komunikacji firm i organizacji.  Takie produkcje nie mają na celu bezpośredniej sprzedaży ani promocji konkretnych rozwiązań. Ich rola jest jednak kluczowa. Pozwalają bowiem zbudować rozpoznawalność i wywołać oraz wzmocnić określone skojarzenia z marką. Aby stworzyć taką produkcję, potrzebny jest scenariusz. Zobacz, jak go przygotować.

Dobry film wizerunkowy zaczyna się od strategii marketingowej

Aby produkcja filmu wizerunkowego mogła się rozpocząć, należy przygotować jego scenariusz i opracować ogólną koncepcję estetyczną. Zanim jednak to nastąpi, trzeba zrobić krok wstecz. Taka produkcja nie osiągnie sukcesu, jeśli nie zdefiniujesz wyraźnie podstawowych założeń komunikacji.

Nim przystąpisz do pisania skryptu, zadbaj więc o doprecyzowanie poniższych kwestii.

Grupa docelowa filmu wizerunkowego

Zupełnie inaczej będzie wyglądać scenariusz filmu wizerunkowego pisanego z myślą o klientach B2B i szeroko pojętym otoczeniu biznesowym, a inaczej ten skierowany raczej do konsumentów. Określ, kto będzie adresatem produkcji.

Cele komunikacyjne i marketingowe

Jaki przekaz ma nieść film wizerunkowy? Co ma mówić o Twojej marce i w jakim świetle ją przedstawiać? Czy chcesz w nim zaprezentować organizację jako atrakcyjnego pracodawcę? A może jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie lub ekologicznie? To tylko przykładowe cele, które możesz chcieć osiągnąć.

Te informacje warto ująć w formie briefu – tak, aby stanowiły punkt odniesienia na każdym etapie tworzenia scenariusza.

Scenariusz filmu wizerunkowego – jak go napisać?

Film wizerunkowy powinien się opierać na storytellingu. Powinien przedstawiać jedną historię – taką, która „pociągnie” za sobą widza i wyzwoli u niego określone emocje. Chodzi o te odczucia, które później mają być wiązane z Twoją marką.

Warto więc zadbać o:

  • stworzenie lub wybranie bohatera, którego charyzma przyciągnie uwagę odbiorców – może to być np. jeden z pracowników firmy, za którym kamera podąża w trakcie dnia pracy, prezes albo osoba z zewnątrz, do której będzie nawiązywać historia;
  • spójną historię, która zostanie przedstawiona obrazem i dźwiękiem – nawiązującą do specyfiki marki i przesłania, które ma być celem produkcji.

Pamiętaj! Film wizerunkowy nie powinien być dłuższy niż 2-3 minuty oraz zaleca się, aby miał wyważony charakter. Nie ma tu miejsca na wyraźną promocję produktów czy dużą liczbę CTA. Liczy się przede wszystkim wrażenie, jakie pozostawi taka produkcja na odbiorcach.

Scenariusz filmu wizerunkowego od strony technicznej

Dobry pomysł na scenariusz wizerunkowego filmu to nie wszystko. Trzeba go jeszcze przenieść na papier w taki sposób, aby ekipa odpowiadająca za realizację była w stanie uchwycić ten koncept w oku kamery.

Istotne są zatem:

  • rozpisanie dynamicznych dialogów, zamiast długich, rozbudowanych zdań; jeżeli zamiast rozmowy zaplanowana jest narracja z off-u, ona również powinna być oparta o zwięzłe, łatwe do „przetrawienia” przez odbiorcę wypowiedzi;
  • dodanie kontekstu – podobnie jak w sztuce teatralnej autor umieszcza didaskalia, tak scenarzysta musi umieścić wskazówki odnośnie do tego, jak mają wyglądać i zachowywać się postaci, co robią w danej scenie.

Chcesz zlecić nam przygotowanie filmu wizerunkowego i potrzebujesz pomocy przy opracowywaniu scenariusza? Porozmawiajmy o tym! Skontaktuj się, aby ustalić z nami szczegóły.